.Urząd Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
16/2008/OŚ - w sprawie powołania komisji odbiorowej - Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice – etap III: zadanie nr 2 – obręb Czarnogoździce

Zarządzenie Nr 16/2008/OŚ

Wójta Gminy Krośnice

dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 roku: Dz.U. Nr 156, poz 1118 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję odbiorową w składzie:

  1. Jarosław Krzywiński – przew. komisji – Zamawiający – Kierownik RGGiGK UG Krośnice

  2. Ireneusz Rura – członek komisji – Wykonawca – Kierownik budowy

  3. Krzysztof Skrzypczyk – członek komisji – Użytkownik – ZUK Krośnice

    przy udziale:

  4. Andrzeja Thiulie – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

  5. Tomasza Partyki – Inspektora Nadzoru Autorskiego

§ 2

Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie odbioru technicznego (wstępnego) i końcowego robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice – etap III: zadanie nr 2 – obręb Czarnogoździce

§ 3

Komisja odbiorowa rozpocznie pracę dnia 3 kwietnia 2008 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice (pokój nr 7).

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji odbiorowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Krzysztof Bień
data udostępnienia: 2008-09-19 09:25:31
ostatnia modyfikacja: Krzysztof Bień 2008-09-19 09:25:31 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 112779