.Urząd Gminy Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
25 /2008/OŚ - w sprawie powołania komisji odbiorowej - Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice – etap III

Zarządzenie Nr 25 /2008/OŚ

Wójta Gminy Krośnice

dnia 9 maja 2008 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowejNa podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 roku: Dz.U. Nr 156, poz 1118 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się komisję odbiorową w składzie:

 • Jarosław Krzywiński – przew. komisji – Zamawiający – Kierownik RGGiGK UG Krośnice

 • Dariusz Stasiak – członek komisji – Zamawiający – Sekretarz UG Krośnice

 • Zbigniew Kowalski – członek komisji – Wykonawca – Prezes RPM w Żmigrodzie

 • Ireneusz Rura – członek komisji – Wykonawca – Kierownik budowy

 • Artur Kęsy – członek komisji – Użytkownik – p.o. dyrektor ZUK Krośnice

 1. Komisja odbiorowa działa przy udziale:

 • Inspektorów Nadzoru:

  • Andrzeja Thulie – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  • Tomasza Partyki – Inspektor Nadzoru Autorskiego

 • Sołtysów lub przedstawicieli rad sołeckich następujących sołectw:

  • Dąbrowa – sołtys Teresa Kubiak

  • Czarnogoździce – sołtys Bolesław Mikołajczyk

  • Dziewiętlin – przedstawiciel rady sołeckiej Maria Buzuk

  • Świebodów – sołtys Władysław Bęben

  • Police – sołtys Zbigniew Marciniak

  • Wąbnice – sołtys Jan Chołodecki

 1. Osoby wymienione w ust. 2 pkt . 1) posiadają prawa i obowiązki członków komisji o których mowa w ust. 1,

 2. Osoby wymienione w ust. 2 pkt . 2) posiadają prawa i obowiązki członków komisji o których mowa w ust. 1 w zakresie odbioru końcowego dotyczącego przedmiotu umowy wykonanego na terenie danego sołectwa.

§ 2

Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z § 7 umowy nr 18/2006/RGGiGK z dnia 15 marca 2006 roku odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa systemu kanalizacji w gminie Krośnice – etap III

§ 3

Komisja odbiorowa rozpocznie pracę dnia 12 maja 2008 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice (pokój nr 7).

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji odbiorowej.

§ 5

W § 2 zarządzeń Wójta Gminy Krośnice:

nr 33/2007/OŚ z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej,

nr 35/2007/OŚ z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej,

nr 16/2008/OŚ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej,

nr 17/2008/OŚ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej,

nr 18/2008/OŚ z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej,

skreśla się wyrazy „ i końcowego ”.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Krzysztof Bień
data udostępnienia: 2008-09-19 11:19:42
ostatnia modyfikacja: Krzysztof Bień 2008-09-19 11:19:42 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 113061